A Pest megyei hősök emlékei

Hősi Emlékművek Pest megyében

A szarajevói pisztolylövés eldördült, megkezdődtek a harcok. A háborúban elesett, eltűnt katonák emlékére hozzátartozók, családtagok, rokonok emlékműveket kezdtek állítani. Már másfél évvel az első világháború kitörése után, amikor egyre sűrűbben érkeztek haza a hősi halálról, eltűnésről szóló értesítések, felmerült a szervezett formában történő tisztelgés a hősök emléke előtt.
1915-ben báró Abele Ferenc vezérkari őrnagy tett javaslatot egy törvény elfogadására, hogy annak alapján minden település állítson emléket a világháborúban elesett hőseinek. E kezdeményezéssel azonosult gróf Tisza István miniszterelnök, aki beterjesztette a képviselőház elé a 1917. évi 8. törvénycikket. E törvény kimondja, hogy
"1. § Mindazok, akik a most dúló háborúban a hadrakelt sereg kötelékében híven teljesítették kötelességeiket, a nemzet osztatlan, hálás elismerésére váltak érdemesekké. Őrizze meg a késő utókor hálás kegyelettel azok áldott emlékezetét, akik életükkel adóztak a veszélybenforgó haza védelmében.
2. § Minden község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökíti meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták fel."

1924 májusában a nemzetgyűlés törvénybe iktatta (az 1924. évi 14. törvénycikk) a hősi halottak emlékének megünneplését, és a Hősök Emlékünnepét, május utolsó vasárnapját a nemzeti ünnepek közé sorolta.

A galériát összeállította: Berényiné Kovács Gyöngyi

A dokumentumok előkészítésében közreműködött: Tóth Bence Péter

HEMOB felhívása

HEMOB felhívása

Monori határozat

Monori határozat

Főszolgabírói jelentés

Főszolgabírói jelentés

Emlékművek árai

Emlékművek árai

Hozzájárulás szeszfőzde bevételéből

Hozzájárulás szeszfőzde bevételéből

Dunaharaszti község meghívója

Dunaharaszti község meghívója

Acsai hősök emlékének megörökítése

Acsai hősök emlékének megörökítése

Pályaterv kiállítás

Pályaterv kiállítás

Levél Zala Györgynek - Nagykőrös

Levél Zala Györgynek - Nagykőrös

Nagykőrösi szoboravatás meghívója

Nagykőrösi szoboravatás meghívója

Hősök voltak, a hazáért haltak

Hősök voltak, a hazáért haltak

A ceglédi emlékmű megrendeléséről

A ceglédi emlékmű megrendeléséről

1   / 2 oldal