Nemzetiségi kérdések és feleletek

A külső ellenségnél csak egy valami veszélyesebb: a belső ellenség

Az első világháború idejére Magyarország etnikai szempontból Európa legszínesebb országává vált. Azt, hogy ez a helyzet számtalan feszültség és belső ellentét forrása, kezdettől fogva tudta mindenki. Hogy azonban mekkora katasztrófához vezethet ennek a problémakörnek a felületes, esetenként hozzá nem értő kezelése, csak kevesen sejtették.
Az elfojtott vagy hétköznapinak tűnő ellentétek az amúgy is feszült, háborús időben különösen nagy erővel törtek a felszínre. Ami korábban nem, vagy csak kis mértékben jelentett gondot (például az anyanyelv használata nyilvános helyen, kapcsolattartás a külhoni rokonokkal, stb.), az most gyanússá vált, sőt, egyenesen hátbatámadásnak minősült.
A hatóságok igyekeztek elejét venni a fölösleges konfliktusoknak, de a helyzet több szempontból is rendkívül kényes volt. Jól megfigyelhető a belügyminisztériumi, illetve alsóbb szintű bizalmas utasításokból az a kettősség, amivel ezt a kérdéskört kezelték. Egyfelől számítottak a lakosság segítségére a kémek és agitátorok felkutatásában, másfelől felhívták a hatóságok figyelmét, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel és diszkrécióval járjanak el az efféle ügyekben. Jóllehet Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye ekkorra az ország egyik legtisztábban magyar megyéje volt (a lakosságnak csak alig több mint egy tizede nem magyar-ajkú), bizonyos járásokban a nemzetiségi lakosok aránya jóval nagyobb (Pomázi, Ráckevei, Váci, Monori, Biai), így főleg az itteni magyarság körében jelentkezett az „idegenekkel” szembeni ellenszenv és gyanakvás. A legtöbb ilyen támadás a szerb kisebbség képviselőit érte, egyrészt, mert az anyaországuk lett az elsőszámú közellenség, másrészt a „pánszláv” eszme őket érintette leginkább.
Különösen a háború első két évében özönlöttek a lakossági bejelentések a különböző kémkedési, agitálási, hazaárulási ügyekben, de ezek túlnyomó többségéről végül kiderült, hogy teljesen alaptalanok, illetve gyakran személyes ellentét húzódik meg a hátterükben. A megmaradt nyomozati anyagok tanúsága szerint minden ilyen esetet igyekeztek igen alaposan kivizsgálni, külön felhívva a nyomozók figyelmét, hogy a lehető legdiszkrétebben járjanak el az ügyben. Dacára a számtalan feljelentésnek, a megrágalmazott személyek zöméről kiderült, hogy megbízható, hűséges állampolgár.
Nem könnyítette meg a helyzetet a környező országokból áradó nyomás, amellyel a Monarchia nemzetiségeit igyekeztek az uralkodó nemzetek ellen hangolni. A kémelhárító szolgálatok számtalan röplapról, agitációs tevékenységéről, előadásokról számolnak be, amelyek a magyarországi szlávokat célozták (elsősorban az orosz pánszlávizmus jegyében). Az eredmény itt is hasonló: a főszolgabírói, illetve alispáni jelentések alapján Pest megyében az effajta agitáció nem volt jellemző. A legtöbb esetben el sem jutottak a megye területére, ráadásul többen többször is kihangsúlyozták, hogy a lakosság egyébként sem fogékony az agitációra.
Mindent összevetve elmondhatjuk, hogy ezen a területen is, jóllehet alacsony létszámuk nem indokolta, a háború fokozta hangulatban fellángoltak az ellentétek a magyar és nemzetiségi lakosság között, de ezek nagy része kezelhető maradt, és a háború második felétől szinte meg is szűnt.

A galériát összeállította: Fodor Dorottya

Az iratok előkészítésében közreműködött: Aradi Anna, Tóth Bence Péter

A Magyar Királyi Kormány felhívása

A Magyar Királyi Kormány felhívása

Főispáni levél a rend fenntartásáról és a nemzetiségekről

Főispáni levél a rend fenntartásáról és a nemzetiségekről

A Cseh-tót egyesület államellenes kiáltványa

A Cseh-tót egyesület államellenes kiáltványa

Névtelen feljelentés

Névtelen feljelentés

Két felhívás a Monarchia nemzetiségeihez

Két felhívás a Monarchia nemzetiségeihez

Fegyvertartási tilalomról 1.

Fegyvertartási tilalomról 1.

Fegyvertartási tilalomról 2.

Fegyvertartási tilalomról 2.

Dr. Mihajlovits Miklós panasza ismeretlen tettesek ellen.

Dr. Mihajlovits Miklós panasza ismeretlen tettesek ellen.

Tuhoka Lucyan körözött agitátor fényképe

Tuhoka Lucyan körözött agitátor fényképe

A biai főszolgabíró válaszlevele

A biai főszolgabíró válaszlevele

Orosz felhívás a Monarchia katonáihoz 1.

Orosz felhívás a Monarchia katonáihoz 1.

Orosz felhívás a Monarchia katonáihoz 2.

Orosz felhívás a Monarchia katonáihoz 2.