Ráday Gedeon főispán és az első világháború

Ráday Gedeon ezen a néven a hetedik volt ebben a nagy múltú nemesi családban, s vele együtt a férfi ág 1938-ban ki is halt. Édesapja, Ráday Gedeon, honvédelmi miniszter volt. Középiskolai tanulmányait a Teréziánum Akadémián befejezve a bécsi egyetemre került. 1894-ben közigazgatási gyakornok lett Pest vármegyében, egy évvel később pedig szolgabíró.
Ezután visszavonult birtokára, s 1910-ig gazdálkodással foglalkozott. Ekkor Pest vármegye főispánjává nevezték ki. Ezt a méltóságot 1917-ig töltötte be, mert ekkor bevonult csapattestéhez, a hetedik huszárezredhez. Szolgálatai elismeréséül a Lipót-rend lovagjává választották. Aktív tevékenységet fejtett ki a Protestáns Patronage-Egyletben is. 1914 és 1918 között a főrendiház tagja volt.
A proletárdiktatúra kitörése után azonnal letartóztatták, s hetekig tartották fogva. Miután Iklad község népe kiszabadította a fogságból, Bécsbe menekült, ahol a Bethlen István-féle Anti-Bolsevista Comité alelnöke, később pedig a szegedi ellenforradalmi kormány tagja lett. 1919 szeptemberétől 1920 januárjáig Pest és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, valamint Kecskemét kerületi kormánybiztosa. 1921. április 14-től december 1-ig a Bethlen-kormány belügyminisztere volt.
A kormányzó 1928-ban az I. osztályú Magyar Érdemkereszttel tüntette ki, 1935-ban pedig felsőházi taggá nevezte ki.
Az 1931. évi választások alkalmával kemény küzdelmet kellett folytatnia Milotay Istvánnal, a Magyarság főszerkesztőjével. A Falusi Kislakásépítő Szövetkezet elnöki tisztét is betöltötte, azonban fizetést vagy tiszteletdíjat ezért nem fogadott el.
A kor társadalmi életének jelentős szereplője volt. A Nemzeti Kaszinó és az Országos Magyar Gazdasági egyesület tagja, az Aratrum szövetkezet megalapítója.
Az első világháború alatt Ráday Gedeon minden téren kiemelkedő módon teljesítette kötelességét, jótékonyságban élenjáró, segélyezési kérdésekben méltányos, hivatali ügyekben szakszerű, s mindenekben lelkesítő tudott maradni a felfordult világban.

A galériában közzétett dokumentumok között Ráday tevékenyégén kívül a megyei hivatalnoki kar háború alatti működésével és helytállásával kapcsolatos válogatott források is megtalálhatóak.

 

A galéria anyagát összeállította: Györgyi Csaba

Az iratok előkészítésében közreműködött: Tóth Bence Péter

Ráday Gedeon főispán

Ráday Gedeon főispán

Ráday Gedeon gyászjelentése

Ráday Gedeon gyászjelentése

Távirat felmentésről

Távirat felmentésről

A háború ideje alatt követendő eljárásról 1

A háború ideje alatt követendő eljárásról 1

A háború ideje alatt követendő eljárásról 2

A háború ideje alatt követendő eljárásról 2

Katonai szolgálatra bevonult tisztviselőkről 1

Katonai szolgálatra bevonult tisztviselőkről 1

Katonai szolgálatra bevonult tisztviselőkről 2

Katonai szolgálatra bevonult tisztviselőkről 2

Tisztviselők felmentéséről 1

Tisztviselők felmentéséről 1

Tisztviselők felmentéséről 2

Tisztviselők felmentéséről 2

Tisztviselők felmentéséről 3

Tisztviselők felmentéséről 3

Tisztviselők felmentéséről 4

Tisztviselők felmentéséről 4

A tisztviselők hivatalos elismerése

A tisztviselők hivatalos elismerése

1   / 2 oldal